Telemarketing Grupy Farmacol

Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka

 Grupa Farmacol

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się weekendem majowym i przeceną leków urzędowych uprzejmie informujemy o godzinach pracy Działu Telemarketingu, Działu Zamówień Przedstawicielskich, dostępności zamówień elektronicznych oraz realizacji dostaw towaru.

Data

Dzień

Zamówienia
elektroniczne

Dział Telemarketingu
godz. pracy

Dział Zamówień Przedstawicielskich
godz. pracy

Dostawa

30.04.2022

Sobota

dostępne
tylko do 18:00 w starych cenach
(po 18:00 brak możliwości złożenia zamówienia)

10:00 – 18:00
zamówienia
w starych i
nowych cenach 

nie pracuje

zgodnie z harmonogramem

 01.05.2022

 Niedziela
Święto Pracy
dostępne od godzin południowych nie pracuje  nie pracuje brak
 02.05.2022  Poniedziałek  dostępne  8:00 - 22:00 8:00 - 16:00 zgodnie z harmonogramem

03.05.2022

Wtorek
Święto Konstytucji 3 maja

dostępne 

nie pracuje

nie pracuje

brak

Towar zamówiony w dniach 30.04 - 1.05.2022 zostanie dostarczony 2.05.2022 r (poniedziałek) 

 

Zachęcamy do składania zamówień. 

Grupa Farmacol 

 

Administratorem danych osobowych jest „FARMACOL – LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szopienickiej 77. Kontakt do Administratora: rodo@farmacol.com.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor.odo@farmacol.com.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO - jako interes prawny. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady przetwarzania danych oraz wniosek o realizację praw dostępny jest na stronie https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/.

 

 
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka
image image